Zimowe pływanie 40 km na 40-lecie OSiR Skałka

Zimowe pływanie 40 km na 40-lecie OSiR Skałka

Fani lodowego pływania mogą razem z Sekcją Morsowania i Lodowego Pływanie TERMOKLINA Świętochłowice przy Drużynie WOPR Świętochłowice uczcić 40-lecie naszego Ośrodka. Już od 16 listopada rozpoczeło się wydarzenie, które potrwa aż do 31 marca 2021 roku. 

W tym roku z okazji 40 lecia powołania Ośrodka Sportu i Rekreacji "SKAŁKA" zorganizowaliśmy już wydarzenie, w którym uczestnicy biegali, jeździli na rowerze, rolkach, chodzili z kijkami nordic walking. Uczetnicy pokonywali 40 km na terenie naszego Ośrodka. 
Teraz zapraszamy fanów lodowego pływania. Tak jak w przyadku poprzedniego wydarzenia trzeba przebyć dystans 40 km tym razem miejscem akcji będzie Basen Ekologiczny na Skałce. 

Szczegóły w Regulaminie akcji poniżej.

Dokumenty RODO i Regulamin akcji w plikach do pobrania.

Regulamin akcji

Zimowe pływanie 40 km na 40-lecie OSiR Skałka”

I ORGANIZATORZY:

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji "SKAŁKA" 41-600 Świętochłowice,
  ul. Bytomska 40, tel. 32 2455-900.

 2. Sekcja Morsowania i Lodowego Pływanie TERMOKLINA Świętochłowice przy Drużynie WOPR Świętochłowice.

II CEL:

 1. Upamiętnienie powstania Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”

  w Świętochłowicach.

 2. Popularyzacja i upowszechnianie aktywności ruchowej wśród mieszkańców Świętochłowic i miast ościennych ze szczególnym uwzględnieniem zimowego pływania.

 3. Integracja lokalnej społeczności.

III TERMIN I MIEJSCE:

Od 16.11.2020r. do 31.03.2020r. pod warunkiem stwierdzenia temperatury wody poniżej 110C.

Miejscem akcji jest teren basenu ekologicznego OSiR "Skałka" w czasie trwania treningów SMILP TERMOKLINA w dni robocze 19.30 – 20.00

(za wyjątkiem czwartków) oraz w weekendy10.30-11.00.

IV ZGŁOSZENIA, ZAPISY, UCZESTNICTWO.

 1. Akcja ma charakter rekreacyjny, bez klasyfikacji wiekowych.

 2. Zawodnicy biorąc udział w akcji oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność.

 3. Uczestnictwo w akcji jest możliwe po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem. Podpisanie zgody na publikację wizerunku oraz danych osobowych w materiałach informacyjnych jest konieczne do wzięcia udziału w akcji. Powyższe materiały będą dostępne w formie papierowej u Pana Grzegorza Truchana – koordynatora akcji (bądź w przypadku jego nieobecności u osoby przez niego wyznaczonej) przed zajęciami

  na terenie basenu ekologicznego OSiR „Skałka”.

  Po wypełnieniu powyższych formalności osoba, która wyrazi chęć udziału w pływaniu zimowym zostanie wpisana przez koordynatora akcji na specjalną listę, na której obok danych osobowych znajdzie się pokonany dystans. Powyższa lista będzie aktualizowana w każdy poniedziałek nowego tygodnia.

 4. Przez cały czas trwania akcji sumuje się przepłynięty dystans każdego uczestnika.

 5. Uczestnictwo w niniejszej akcji nie wymusza w żaden sposób członkostwa w SMILP TERMOKLINA.

 6. Wszelkie pozostałe informacje dotyczące prowadzonej akcji można uzyskać pod adresem mail. termoklina@wopr.edu.pl

V TRASA PŁYWANIA:

Trasa pływania: basen ekologiczny OSIR Skałka – tory.

VI NAGRODY:

Dla osób uczestniczących w akcji przewidziane są gadżety z logo OSiR „Skałka”.

VII POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Uczestnicy akcji robią to na koszt własny i we własnym zakresie.

 2. Każdy uczestnik bierze udział w akcji na odpowiedzialność własną
  lub rodzica/opiekuna prawnego.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mające miejsce
  w trakcie trwania aktywności podejmowanych przez uczestników akcji. Poprzez zgłoszenie się do udziału w akcji, uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz danych osobowych w materiałach informujących. Akcja będzie relacjonowana na stronach internetowych oraz w mediach.

 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów akcji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r.poz. 1781.).

 5. Odbiorcą danach osobowych będzie Ośrodek Sportu i Rekreacji "SKAŁKA" 41-600 Świętochłowice, ul. Bytomska 40, tel. 32 2455-900.

  Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż odbiorcą danych osobowych będą Ośrodek Sportu i Rekreacji "SKAŁKA" 41-600 Świętochłowice, ul. Bytomska 40, tel. 32 2455-900 oraz, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
  z organizacją imprezy. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawy.

 6. We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania akcji, a nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.