Kontakt

OSiR "Skałka", ul. Bytomska 40, Świętochłowice
Sekretariat tel. 504 436 160

E-mail: sekretariat@osir-skalka.pl


Dyrektor
Elżbieta Augustyn - Komandera – Dyrektor OSiR „Skałka”
 

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjnych 
Barbara Matusik – starszy referent
sekretariat@osir-skalka.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. Kadr 
Małgorzata Jurczyńska – główny specjalista d/s kadrowych
m.jurczynska@osir-skalka.pl

Agnieszka Czapla - pomoc administracyjna

Wieloosobowe stanowisko ds. Marketingu 
Katarzyna Łataś – główny specjalista d/s marketingu
k.latas@osir-skalka.pl

Dział Sportu, Rekreacji i Imprez 
Damian Kuchna – kierownik działu
d.kuchna@osir-skalka.pl

Grzegorz Gabor – menedżer sportu
g.gabor@osir-skalka.pl

Dział Księgowości
Elżbieta Pieczka – główna księgowa
ksiegowosc@osir-skalka.pl

Ewelina Flis - starsza księgowa

Klaudia Hasa - kasjer - referent

Magdalena Kozłowska – pomoc księgowa

Martyna Adarczyk - referent

Dział Pływalni
Mateusz Kaiser - kierownik - gospodarz
basen kryty przy ul. Zubrzyckiego 38, tel. 32 241 26 40
basen ekologiczny przy Alei Parkowej 15, tel. 786 810 338
m.kaiser@osir-skalka.pl

Dział Techniczno - Remontowy
Andrzej Jurczyński – specjalista ds. techniczno - remontowych
 

Inspektor Ochrony Danych
Mirosław Karwot
iod.inspect@gmail.com
Obowiązek informacyjny