Kontakt

OSiR "Skałka", ul. Bytomska 40, Świętochłowice
tel. 32 2455 900, 32 2452 281


Dyrektor
Tomasz Sikorski – Dyrektor OSiR „Skałka”
tel. 32 2455 – 900
sekretariat@osir-skalka.pl

Dział Administracji, Marketingu i Promocji 
Jolanta Jasicka – kierownik działu
tel.: 32 2455 900 w. 25
j.jasicka@osir-skalka.pl

Barbara Matusik – starszy referent
tel. 32 2455 – 900 w. 27
b.matusik@osir-skalka.pl

Agnieszka Kulik - pomoc administracyjna
tel. 32 2455 – 900 w. 31
a.kulik@osir-skalka.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. Kadr 

Małgorzata Jurczyńska – główny specjalista d/s kadrowych
tel. 32 2455 – 900 w. 24
m.jurczynska@osir-skalka.pl

Agnieszka Czapla - pomoc administracyjna

Dział Sportu, Rekreacji i Imprez
Damian Kuchna – kierownik działu
tel. 32 2455 – 900 w. 22
dkuchna@vp.pl

Grzegorz Gabor – menedżer sportu
tel.: 32 2455 – 900, w. 22
g.gabor@osir-skalka.pl

Robert Bakoś - instruktor rekreacji ruchowej
tel. 32 2455 – 900 w. 22
r.bakos@osir-skalka.pl

Mateusz Kaiser – instruktor sportu
tel.: 32 2455 – 900, w. 32
kaiser93@interia.pl

Dział Techniczno-Remontowy
Janusz Kluge – p.o. kierownik działu
tel. 32 2455 – 900 w. 33
j.kluge​@osir-skalka.pl

Dział Księgowości
Elżbieta Augustyn-Komandera – główny księgowy
tel. 32 2455 – 900 w. 29
e.augustyn@osir-skalka.pl
ksiegowosc@osir-skalka.pl

Danuta Klóska – starsza księgowa, kasjer

Wioletta Mieruńska – księgowa

Ewelina Fils – referent

Magdalena Kozłowska – pomoc administracyjna

Dział Pływalń
Marek Stebnicki – kierownik – gospodarz obiektu
basen kryty przy ul. Zubrzyckiego 38, tel. 32 241 26 40
basen ekologiczny przy Alei Parkowej 15, tel. 786 810 338
basen@osir-skalka.pl

Inspektor Ochrony Danych
Mirosław Karwot
iod.inspect@gmail.com