Kontakt

OSiR "Skałka", ul. Bytomska 40, Świętochłowice
tel. 32 2455 900, 32 2452 281


Dyrektor
Tomasz Sikorski – Dyrektor OSiR „Skałka”
tel. 32 24 55 900
sekretariat@osir-skalka.pl

Dział Administracji, Marketingu i Promocji 
Jolanta Jasicka – kierownik działu

Barbara Matusik – starszy referent
tel. 32 24 55 900 w. 27
b.matusik@osir-skalka.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. Kadr 
Małgorzata Jurczyńska – główny specjalista d/s kadrowych
tel. 32 2455 – 900 w. 24
m.jurczynska@osir-skalka.pl

Agnieszka Czapla - pomoc administracyjna

Dział Sportu, Rekreacji i Imprez
Damian Kuchna – kierownik działu
tel. 32 24 55 900 w. 22
dkuchna@vp.pl

Grzegorz Gabor – menedżer sportu
tel.: 32 24 55 900, w. 22
g.gabor@osir-skalka.pl

Mateusz Kaiser – instruktor sportu
tel. 32 24 55 900 w. 22
kaiser93@interia.pl

Agata Mraczek - kanceliska
tel. 32 24 55 900 w. 22
a.mraczek@osir-skalka.pl

Dział Księgowości
Elżbieta Augustyn-Komandera – główny księgowy
tel. 32 2455 – 900 w. 29
e.augustyn@osir-skalka.pl
ksiegowosc@osir-skalka.pl

Danuta Klóska – starsza księgowa, kasjer

Wioletta Mieruńska – księgowa

Ewelina Fils – księgowa

Magdalena Kozłowska – pomoc administracyjna

Dział Pływalni
Robert Bakoś - kierownik działu
basen kryty przy ul. Zubrzyckiego 38, tel. 32 241 26 40
basen ekologiczny przy Alei Parkowej 15, tel. 786 810 338
basen@osir-skalka.plr.bakos@osir-skalka.pl

Inspektor Ochrony Danych
Mirosław Karwot
iod.inspect@gmail.com
Obowiązek informacyjny