Gimnazjaliści na Orliku

W mijającym tygodniu Orlik w Chropaczowie gościł również piłkarzy.

Kolejny turniej siatkonogi

Na Orliku w Chropaczowie zagrali w siatkonogę gimnazjaliści.

Ogłoszenie

Dyrektor OSiR ogłasza I przetarg publiczny, pisemny nieograniczony.
 
 
20140704733436230.jpg