Dziękujemy za wsparcie

Dziękujemy za wsparcie

Wczoraj wsparła nas Ochotnicza Straż Pożarna Świętochłowice 1 przy podlewaniu skarp na stadionie OSiR "Skałka" im. P. Waloszka. Małymi kroczkami do przodu. Dziękujemy za pomoc.