Kontakt

OSiR "Skałka", ul. Bytomska 40, Świętochłowice
tel. 32 2455 900, 32 2452 281


Dyrektor
Elżbieta Augustyn - Komandera – Dyrektor OSiR „Skałka”
tel. 32 24 55 900
e.augustyn@osir-skalka.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjnych 
Barbara Matusik – starszy referent
tel. 32 24 55 900 w. 27
b.matusik@osir-skalka.pl; sekretariat@osir-skalka.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. Kadr 
Małgorzata Jurczyńska – główny specjalista d/s kadrowych
tel. 32 2455 – 900 w. 24
m.jurczynska@osir-skalka.pl

Agnieszka Czapla - kancelista

Wieloosobowe stanowisko ds. Marketingu 
Katarzyna Łataś – główny specjalista d/s marketingu
tel. 32 2455 – 900 w. 31
k.latas@osir-skalka.pl

Dział Sportu, Rekreacji i Imprez 
Damian Kuchna – kierownik działu
tel. 32 24 55 900 w. 22
d.kuchna@osir-skalka.pl

Grzegorz Gabor – menedżer sportu
tel.: 32 24 55 900, w. 22
g.gabor@osir-skalka.pl

Agata Mraczek - kancelista
tel. 32 24 55 900 w. 22
amraczek@osir-skalka.pl

Dział Księgowości
Elżbieta Pieczka – główna księgowa
tel. 32 2455 – 900 w. 23
ksiegowosc@osir-skalka.pl

Ewelina Flis - starsza księgowa

Klaudia Hasa - księgowa - kasjer

Magdalena Kozłowska – kancelista

Martyna Adarczyk - referent

Dział Pływalni
Mateusz Kaiser - kierownik - gospodarz
basen kryty przy ul. Zubrzyckiego 38, tel. 32 241 26 40
basen ekologiczny przy Alei Parkowej 15, tel. 786 810 338
m.kaiser@osir-skalka.pl

Dział Techniczno - Remontowy
Andrzej Jurczyński – dyspozytor ds. techniczno - remontowych
tel. 32 2455 900

Inspektor Ochrony Danych
Mirosław Karwot
iod.inspect@gmail.com
Obowiązek informacyjny