Zimowe poszukiwania Pani Wiosny

Zimowe poszukiwania Pani Wiosny

21 marca na terenie obiektów OSiR Skałka odbyła się gra terenowa pod tytułem: "W poszukiwaniu Pani Wiosny". Uczestnicy mieli do odnalezienia 4 karty z zaszyfrowanymi wyrazami i ułożenie z nich hasła. Czas trwania zabawy był rozłożony w czasie, tak by każda z drużyn mogła z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wykonać zadanie. 

W naszej grze udział wzięło około 50 drużyn w różnym wieku. Nagrody będę rozlosowane 23 marca w trzech kategoriach wiekowych:

  • Przedszkolaki - do lat 6
  • Klasy I - III szkoły podstawowej
  • klasy IV - VIII szkoły podstawowej 

Losowanie odbędzie się on-line na naszym profilu facebook https://www.facebook.com/skalka/

Nagrodami są rodzinne gry planszowe. 

Dziękujemy za udział w naszej zabawie.