Deklaracja dostępności - aktualizacja

Deklaracja dostępności - aktualizacja

Dostępność architektoniczna obiektów

1. Hala przy ul. Szkolnej 10

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostępność wejścia: wejście dla osób z niepełnosprawnościami pochylnią przy wejściu głównym, wejście na salę pochylnią w korytarzu głównym.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób z niepełnosprawnościami
Brak platform; brak wind wewnętrznych. Korytarze, szatnie oraz pozostałe pomieszczenia dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami
2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczone przed budynkiem hali.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

2. Dyrekcja OSiR „Skałka”, ul. Bytomska 40

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób z niepełnosprawnościami
Dostęp do platform; winda wewnętrzna, brak pochylni.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczone przed budynkiem Dyrekcji.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

3. Basen, ul. Zubrzyckiego 38

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostępność do holu głównego za pomocą pochylni znajdującej się przy wejściu głównym.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób z niepełnosprawnościami
Brak windy i platform wewnątrz budynku powoduje niemożność skorzystania z górnej kondygnacji przez osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami
Brak miejsc parkingowych oznaczonych jako miejsce dla osoby z niepełnosprawnościami

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

4. Pawilon wielofunkcyjny wraz z basenem ekologicznym przy Alei Parkowej 15

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostępność do holu głównego wejściem od strony części basenowej. Budynek ma jeden poziom – brak konieczności instalowania wind i platform.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób z niepełnosprawnościami
Budynek bez barier architektonicznych. Brak schodów.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Parking dla klientów basenu znajduje się wzdłuż Alei Parkowej. Dla osób z niepełnosprawnościami przeiwdziano 3 miejsca parkingowe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie bramy głównej – wjazdowej na teren basenu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

5. Kompleks Moje boisko Orlik wraz z kortami tenisowymi, lodowiskiem oraz pełnowymairowym boiskiem piłkarskim o sztucznej nawierzchni, Aleja Parkowa 9

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Brak dostępu do budynku głównego przez osoby z niepełnosprawnościami

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Brak windy, platform oraz windy wewnątrz budynku uniemożliwia korzystanie ze wszystkich poziomów budynku.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak miejsc parkingowych oznaczonych jako miejsce dla osób z niepełnosprawnościami w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na obiekty mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

6. Kompleks Moje boisko Orlik, Armii Krajowej 14

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Brak dostępu do budynku głównego przez osoby z niepełnosprawnościami

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Brak platformy uniemożliwia korzystanie z zaplecza szatniowego przez osoby z niepełnosprawnością ruchową. W związku z tym, że szatnie znadują się w pomieszczeniach podpiwnicznych nie ma możliwości montażu windy.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak miejsc parkingowych oznaczonych jako miejsce dla osób z niepełnosprawnościami w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

7. Stadion SKŚ Naprzód Lipiny im. R. Pieca, ul. Łagiewnicka 80

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek przystosowany w pełni dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek ma jeden poziom – brak konieczności instalowania wind i platform.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Brak platform i wind. Budynek bez barier architektonicznych. Brak schodów.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Parking dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na terenie stadionu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak

8. Dom Sportu, ul. Wallisa 1

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku nie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Budynek ma jeden poziom – brak konieczności instalowania wind i platform.

Opis dostosowań dla osób słabowidzących i słabosłyszących
Brak pętli indukcyjnych, ścieżek dotykowych, planów tyflogranicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak